Kontakt

Kontakt:


Bestyrelsen:


  •  Michael E. Pedersen  (Formand) 
  • Jette Juul Kjær (Kasserer)
  • Jane hansen
  • Bonnie Jonsson
  • Anders Løvenwald


Suppleanter:

  • Ninette Birck
  • Elisabeth Gruner


Kontakt-oplysninger:


                       Mails til formanden:                                 formand@hf-borgervaenget.dk


                       Generelle mails til bestyrelsen:               Bestyrelse@hf-borgervaenget.dk

                       

                       Mails vedr. økonomi/haveleje:                 Regnskab@hf-borgervaenget.dk


                       Mails vedr. byggeri:                                  Byggeri@hf-borgervaenget.dk  


                       Mails vedr. Opskrivning og ventelister      Venteliste@hf-borgervaenget.dk
Vurderingsudvalg:


Det er på den ekstraordinære generalforsamling den 12-06-2017, blevet

vedtaget at vurderinger fremadrettet, kun kan:


  • Foretages mellem 1.april og 31. oktober.
  • Foretages af eksternt vurderingsudvalg gennem kolonihave forbundet


Ved alle overdragelser af havelodder skal haveloddet vurderes, dette foregår ved at kontakte bestyrelsen der vil være behjælpelig med at få arrangeret vurderingen.

HUSK:

Her er nogle ting man som haveejer skal være opmærksom på: