Byggeri

Byggeri:


Link til nye byggeregler fra 1.feb 2019:


LINK: Byggeregler for grunde uden jordforurening.


Vejledning:


De store ændringer er:


Bebyggelsesprocenten er øget til 20% MEN nu indbefatter bebyggelsesprocenten ALLE overdækkede bygninger dvs. drivhuse,overdækkede terrasser, skure, og huse.


Så ALT overdækket skal medtages, når man beregner bebyggelsesprocenten.


Dog må haver under 400 m2 max. have et bebyggelsesareal på 60 m2. dvs. de 20% gælder op til et                        max på 60 m2.Procedure for ansøgning om byggeri:Bestyrelsen kan ikke længere udstede tilladelse til byggeri, dette skal gøres direkte til kommunen som beskrevet nedenfor:


1. Der udfærdiges en komplet tegning af alt byggeri på grunden samt beskrivelse af materialevalg.


2. Ansøgning om ejerfuldmagt indhentes enten på Kreds 1 hjemmeside eller i foreningen.


3. Ansøgning om ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme skal ske online via
    https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/ hvorefter der klikkes på fanen ”BRUGER” og derefter klikkes
    på ”ANSØGNING OM FULDMAGT/BYGGETILLADELSE”. Herefter udfyldes ansøgningsformularen,
    hvor der skal vedhæftes en beskrivelse af byggeriet inklusiv målfaste tegninger samt tilladelsen fra
    kreds og forening.


4. Når ansøger modtager Ejerfuldmagt retur fra Københavns Ejendomme, kan ansøgning om
    byggetilladelse sendes til Københavns Kommunes bygningsmyndighed, Center for Bygninger, som
    hører under Teknik- & Miljøforvaltningen. Ansøgningen skal indsendes online via Byg & Miljø-
    systemet: https://www.bygogmiljoe.dk/ og skal indeholde Ejerfuldmagten fra Københavns 
    Ejendomme samt tegninger og beskrivelse af byggeriet.Hvis i har spørgsmål vedr byggeri, så kontakt bestyrelsen på BYGGERI@hf-borgervaenget.dk
          
HUSK:

Her er nogle ting man som haveejer skal være opmærksom på:

  • at overholde skel
  • At huske at overholde bebyggelsesprocenten


DET ER HAVELEJERENS ANSVAR AT ALLE BYGGEREGLER OVERHOLDES!!